เซลล์ T พิฆาต
HIV

HIV

ดูแลปัญหาสุขภาพ จากเชื้อ HIV ด้วยภูมิคุ้มกันบำบัดเซลล์ T พิฆาต

Play Video

นักวิจัยไทยประสบความสำเร็จในการช่วยผู้ติดเชื้อ HIV ที่ยังไม่ได้รับยาต้านไวรัส ให้เกิดภาวะ HIV หมดฤทธิ์ หรือ HIV Functional Cure ได้สำเร็จแล้วกว่า 8 ราย โดยได้ประกาศเป็นความสำเร็จครั้งแรกของโลกที่ทำได้ในวันเอดส์โลก ปี 2020 และในปีต่อมานี้ ปี 2021 คณะนักวิจัย Operation BIM ได้ประกาศความสำเร็จครั้งใหม่ กับการก้าวไปอีกขั้นของการช่วยผู้ติดเชื้อ HIV ที่ ใช้ยาต้านไวรัสมาแล้ว กว่า 4 ปี ให้เกิดภาวะ HIV หมดฤทธิ์ได้แล้ว

จนถึงปี 2022 ภูมิคุ้มกันบำบัด APCO ได้ช่วยผู้ติดเชื้อที่ใช้ยาต้านมาแล้วค่อยๆลดยาต้านร่วมกับการใช้ภูมิคุ้มกันบำบัดและอยู่ภายใต้การดูแล ของผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด ทำให้มี 3 รายแล้วที่สามารถหยุดยาต้านและเกิดภาวะ HIV หมดฤทธิ์หรือ ตรวจไม่พบเชื้ออย่างต่อเนื่อง

"ปัจจุบันการรักษา การติดเชื้อ HIV หรือโรคเอดส์ ใช้ยาต้านไวรัส เพื่อหยุดการก็อปปี้ของเชื้อไวรัส แต่ไม่ได้ฆ่าเชื้อไวรัส และมีผลข้างเคียงจากการใช้ ระยะสั้นและระยะยาว
ดังนั้นจึงเป็นเหตุที่ทำให้ผู้ที่ติดเชื้อ ไม่อยากจะใช้ยาต้านไวรัส แล้วเรามีทางเลือกอย่างไร?

ทางเลือกคือ ใช้ภูมิคุ้มกันในร่างกายของเรา หรือ ภูมิคุ้มกันบำบัด
จัดการกับเชื้อไวรัส วิธีการคือ ให้ร่างกายสร้างเม็ดเลือดขาวเซลล์ T พิฆาต(Killer T cell)
ไปไล่จับเซลล์ที่ติดเชื้อไวรัส แล้วย่อยสลายให้เป็นจุณ"
ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา
หัวหน้าคณะวิจัย Operation BIM ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิคุ้มกันบำบัด

ครั้งแรกของโลก
ความท้าทายบทใหม่ "การหยุดยาต้านไวรัส HIV"

ของผู้ติดเชื้อที่เข้ารับคำปรึกษา

Play Video

ความท้าทายบทใหม่ สู่ความหวังของผู้ติดเชื้อที่ใช้ยาต้านมาแล้ว
และ ต้องการหยุดยาต้าน

APCO จึงได้ช่วยให้ผู้ติดเชื้อที่ใช้ยาต้านอยู่ค่อยๆลดยาต้าน
ร่วมกับการใช้ภูมิคุ้มกันบำบัดเซลล์ T พิฆาต
และอยู่ภายใต้การดูแล ของผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด

ปัจจุบันมี 3 รายแล้ว ที่สามารถหยุดยาต้านและตรวจไม่พบเชื้อ HIV อย่างต่อเนื่อง

คุณเจมส์ ทนกับผลข้างเคียงของยาต้านมา 4 ปี

หยุดใช้ยาต้านไวรัสได้รวม 11 เดือนแล้ว และยังมีสุขภาพแข็งแรง

  • CD4 เพิ่มขึ้นจาก 278 เป็น 724 cells/cu.mm
  • %CD4 เพิ่มขึ้นจาก 10% เป็น 34%
  • HIV ตรวจไม่พบเชื้อ หลังหยุดใช้ยาต้าน

คุณบอล ทนกับผลข้างเคียงของยาต้านมา 4 ปี

หยุดใช้ยาต้านไวรัสได้แล้วโดยยังมีสุขภาพแข็งแรง

  • CD4 เพิ่มขึ้นจาก 203 เป็น 580 cells/cu.mm
  • %CD4 เพิ่มขึ้นจาก 10% เป็น 27%
  • HIV ตรวจไม่พบเชื้อ

คุณแพรว ทนกับผลข้างเคียงของยาต้านมา 4 ปี

หยุดใช้ยาต้านไวรัสได้แล้ว 5 เดือนโดยยังมีสุขภาพแข็งแรง

ผลตรวจ HIV Viral Load และ CD4 หลังจากหยุดยาต้านมาแล้วเป็นเดือนที่ 5
ตรวจไม่พบ HIV ต่อเนื่องและมี CD4 = 1,094 cells/cu.mm

กระตุ้น Killer T cell สู้ HIV จนตรวจไม่พบเชื้อ โดยไม่ใช้ยาต้าน

จากความสำเร็จของสูตรภูมิคุ้มกันบำบัดจากพืชกินได้ ช่วยผู้ติดเชื้อ HIV ให้มีสุขภาพดีขึ้นมาก CD4 สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

จึงได้มีการนำไปใช้กับผู้ติดเชื้อ HIV ใหม่ ที่ไม่เคยใช้ยาต้าน จนได้ผลลัพธ์ที่น่าตื่นเต้นอีกครั้ง ผู้ติดเชื้อใหม่ที่ใช้ภูมิคุ้มกันบำบัดร่วมกับการปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิต ตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ เป็นผลให้ปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อใหม่ ที่ตรวจไม่พบเชื้อแล้ว 8 ราย

Play Video

ปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อ HIV ใหม่ที่ไม่เคยใช้ยาต้าน เกิดภาวะ HIV หมดฤทธิ์ แล้ว 8 ราย โดยใช้ภูมิคุ้มกันบำบัด เซลล์ T พิฆาต

ภาวะ HIV หมดฤทธิ์ หรือ สงบ คือภาวะที่ผู้ติดเชื้อตรวจไม่พบเชื้อ HIV อย่างต่อเนื่อง โดยไม่ใช้ยาต้านไวรัสและมีสุขภาพแข็งแรง

ช่วยผู้ติดเชื้อ HIV ให้พ้นความเสี่ยงติดเชื้อฉวยโอกาส มี CD4 เพิ่มขึ้น และสุขภาพดีอย่างต่อเนื่อง

Play Video

เมื่อ CD4 ต่ำลงกว่า 200 cell/cu.mm. ภูมิคุ้มกันจะตกลงจนเสี่ยงต่อการติดเชื้อฉวยโอกาส ที่ทำให้เสียชีวิต

ภูมิคุ้มกันบำบัดเซลล์ T พิฆาต ช่วยลดความเสี่ยงใน 1 เดือน

20 ราย ที่ CD4 เพิ่มขึ้นใน 1 เดือน ด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด เซลล์ T พิฆาต

ภูมิคุ้มกันบำบัด APCO ช่วยลดผลข้างเคียงของผลิตภัณฑ์ต้านไวรัสได้...

จากการติดตามผู้ใช้นวัตกรรมของเรา พบว่าสามารถช่วยลดผลข้างเคียง และช่วยให้ผู้ติดเชื้อมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเหมือนคนปกติ ไม่ว่าจะเพิ่งเริ่มใช้ผลิตภัณฑ์ต้านไวรัส หรือใช้มานานแล้วก็ตาม

ภูมิคุ้มกันบำบัดเซลล์ T พิฆาต ช่วยผู้ป่วยเอดส์ ระยะสุดท้าย ให้กลับมีคุณภาพชีวิตได้อย่างปกติ

ผู้ป่วยเอดส์ที่ CD4 เหลือ 0 และติดเชื้อฉวยโอกาส

จนเกือบเสียชีวิตจากสารพันโรค และเคลื่อนไหวได้แค่แขนขวาและศีรษะเท่านั้น หลังจากใช้ภูมิคุ้มกันบำบัดด้วย เซลล์ ที พิฆาต CD4 เพิ่มเป็น 377 ปัญหาสุขภาพที่เคยมีหายไป และเคลื่อนไหวร่างกายได้ทุกส่วนอีกครั้ง ปัจจุบันเริ่มเดินได้และมีสุขภาพที่ดีขึ้น

*ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล ผู้ให้สัมภาษณ์ ยินดีไม่ปกปิดใบหน้า

ผู้ป่วยเอดส์ CD4 เหลือ 16 เป็นมะเร็งที่สมอง

เนื้อร้ายที่สมองทำให้ตาซ้ายบอดและลามไปช่องท้อง ไขสันหลัง เดินไม่ได้ถูกบอกว่าจะเดินไม่ได้ตลอดชีวิตหลังจากใช้ภูมิคุ้มกันบำบัดด้วย เซลล์ ที พิฆาต CD4 เพิ่มขึ้น สุขภาพก็ดีขึ้น ปัจจุบันเดินได้ กลับไปทำงานได้ และมีคุณภาพชีวิตเป็นปกติ

*ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

ผู้ป่วยเอดส์ที่ CD4 เหลือ 6 มีภาวะปอดติดเชื้อและไวรัสตับอักเสบ บี

จากผู้ติดเชื้อ HIV ระยะสุดท้าย ค่า CD4 ต่ำมากจนแทบจะไม่เหลือภูมิคุ้มกัน หลังได้ใช้ภูมิคุ้มกันบำบัดด้วย เซลล์ T พิฆาต CD4 เพิ่มขึ้นต่อเนื่องจนเกิน 400 ตอนหลังไปตรวจก็พบว่าไวรัสตับอักเสบบีกับลำไส้อักเสบก็หาย โรคที่เป็นเริ่มหายดี

*ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

ผู้ป่วยเอดส์ CD4 เหลือ 3 ได้รับการแจ้งว่าต้องกินยาต้านให้ตรงเวลาและกินไปตลอดชีวิต

คุณจอย ใช้ยาต้านไวรัสและต้องเจอกับผลข้างเคียงของยาต้านหลายอย่าง และเริ่มมีอาการแทรกซ้อน ทั้งเชื้อรา ไอเรื้อรัง ปอดออักเสบ หลังได้ใช้ ภุมิคุ้มกันบำบัดด้วยเซลล์ T พิฆาต อาการต่างๆดีขึ้นตามลำดับ ปอดอักเสบหาย ผิวพรรณสดใส ร่างกายแข็งแรงขึ้น ใช้ชีวิตได้อย่างปกติ

*ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

ผู้ป่วยเอดส์ และเป็นมะเร็งปากมดลูก

ใช้ยาต้านมาหลายปี เจอผลข้างเคียงจากยาต้านหลายอย่าง และตรวจเจอเนื้อร้ายที่ปากมดลูก หลังได้ใช้ ภูมิคุ้มกันบำบัดด้วย เซลล์ T พิฆาต ในเวลาไม่กี่เดือน ค่า CD4 เพิ่มขึ้นเป็นที่น่าพอใจ ผลข้างเคียงต่างๆหายไป ใช้ชีวิตได้อย่างปกติ

*ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

ปัญหาสุขภาพเนื้อร้าย จัดการด้วย เซลล์ T พิฆาต(Killer T cell)
ปัญหาสุขภาพ HIV จัดการด้วย เซลล์ T พิฆาต(Killer T cell)
ปัญหาสุขภาพจากเชื้อระบาด จัดการด้วย เซลล์ T พิฆาต(Killer T cell)