เซลล์ T พิฆาต
PR-CSR มะเร็ง

PR-CSR มะเร็ง

รายการ HOTLINE สายสุขภาพ ออกอากาศทาง Nation ช่อง 22

Play Video

เซลล์ T พิฆาต กำจัดเนื้อร้ายและ HIV จนหมดฤทธิ์

ภูมิคุ้มกันบำบัด เซลล์ T พิฆาต
ช่วยผู้มีปัญหาเนื้อร้าย

ทางเลือกป้องกันเนื้อร้าย สาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่ง

เพิ่ม Killer T cell ป้องกัน เนื้อร้ายและไวรัส

Killer T cell เพิ่มมาก จัดการทั้งเนื้อร้ายและไวรัส

ภูมิคุ้มกันบำบัดด้วย เซลล์ T พิฆาต จัดการเนื้อร้ายชนิดใดได้บ้าง?

“ภูมิคุ้มกันบำบัด” คืออะไร

“ภูมิสมดุล” มิติใหม่แห่งการดูแลสุขภาพ

นวัตกรรมภูมิคุ้มกันบำบัด HIV/AIDS และมะเร็ง ด้วยสารสกัดจากพืชกินได้

“ภูมิคุ้มกันบำบัด” คืออะไร

ปัญหาสุขภาพเนื้อร้าย จัดการด้วย เซลล์ T พิฆาต(Killer T cell)
ปัญหาสุขภาพ HIV จัดการด้วย เซลล์ T พิฆาต(Killer T cell)
ปัญหาสุขภาพจากเชื้อระบาด จัดการด้วย เซลล์ T พิฆาต(Killer T cell)