เซลล์ T พิฆาต
PR-CSR ไวรัส

PR-CSR ไวรัส

รายการ HOTLINE สายสุขภาพ ออกอากาศทาง Nation ช่อง 22

Play Video

เพิ่ม Killer T cell สร้างภูมิคุ้มกันธรรมชาติ

เพิ่ม Killer T cell ป้องกัน เนื้อร้ายและไวรัส

Killer T cell เพิ่มมาก จัดการทั้งเนื้อร้ายและไวรัส

ภูมิคุ้มกันโดย เซลล์ T พิฆาต เพิ่มมากใช้บำบัดได้ เพิ่มน้อยใช้ป้องกัน

ภูมิคุ้มกันบำบัด APCO ด้วยเม็ดเลือดขาว เซลล์ T พิฆาต (Killer T cell)

เม็ดเลือดขาว Th17 เสมือนวัคซีนธรรมชาติเกราะป้องกันตัวเราจากเชื้อไวรัส

ภูมิคุ้มกันบำบัดป้องกันและกำจัดการติดเชื้อไวรัส COVID-19

ปัญหาสุขภาพเนื้อร้าย จัดการด้วย เซลล์ T พิฆาต(Killer T cell)
ปัญหาสุขภาพ HIV จัดการด้วย เซลล์ T พิฆาต(Killer T cell)
ปัญหาสุขภาพจากเชื้อระบาด จัดการด้วย เซลล์ T พิฆาต(Killer T cell)