เซลล์ T พิฆาต
PR-CSR

PR-CSR

ข่าวประชาสัมพันธ์และ CSR

ข่าวสารและงานเพื่อสังคม

ข่าวประชาสัมพันธ์ มะเร็ง

การประชาสัมพันธ์ เรื่อง การใช้ภูมิคุ้มกันบำบัด ช่วยดูแลปัญหาสุขภาพในผู้ที่เป็นมะเร็งให้แข็งแรงขึ้นทุกระยะ

ข่าวประชาสัมพันธ์ HIV

การประชาสัมพันธ์ เรื่อง การใช้ภูมิคุ้มกันบำบัด APCO ช่วยผู้ติดเชื้อ HIV ทุกระยะจนมีภาวะ HIV หมดฤทธิ์ รวมทั้งช่วยเด็กที่ติดเชื้อ HIV จากแม่สู่ลูก ที่บ้านแกร์ด้า จังหวัดลพบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ เชื้อไวรัส

การประชาสัมพันธ์ เรื่อง การใช้ภูมิคุ้มกันบำบัด APCO เพื่อช่วยป้องกันและรับมือกับการติดเชื้อไวรัสระบาด